Zapisy na VI Pielgrzymkę 2024 r.


Żelazny Most  2019 r.
Żelazny Most 2019 r.

Zapisy na VI Pielgrzymkę z Lubina do Gietrzwałdu

 
Informujemy że od 05 maja 2024 r. przyjmujemy zgłoszenia na VI Pieszą Pielgrzymkę z Lubina do Gietrzwałdu. Uruchomione są telefony, konto bankowe oraz email na który możemy zgłosić swoje uczestnictwo.


Informacje szczegółowe: Paweł Kaczanowski tel. 790 692 669 oraz Piotr Socha tel. 605 447 383. E-mail: pielgrzymkagietrzwald@gmail.com
oraz www.sladamimaryi.pl ❤️


Wpisowe za całą Pielgrzymkę (18 dni) wynosi 400 zł i nie obejmuje noclegu w Licheniu, Oborach oraz w Gietrzwałdzie. Noclegi te opłacamy w trakcie Pielgrzymki w Sekretariacie. Dla pielgrzymów uczestniczących w niektórych etapach, wpisowe wynosi 30 zł za każdy dzień.


Warunkiem wpisania na listę uczestników jest Twoje zgłoszenie wraz z wpłatą odpowiedniej kwoty wpisowego, zależnego od ilości dni które możesz poświęcić na Pielgrzymkę oraz transportu powrotnego z Gietrzwałdu. Liczba uczestników jest ograniczona do 30 pielgrzymów.

 

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW!!!

 

Kontakt:
Centrum Organizacyjne
Wspólnota „Śladami Maryi” w Lubinie:
Paweł Kaczanowski tel. 790 692 669, e-mail: pielgrzymkagietrzwald@gmail.com (zgłoszenia i informacje)
Piotr Socha tel. 605 447 383
Mirosław Młodecki tel. 605 323 932

 

 

 

 

 

Dane niezbędne do wykonania przelewu bankowego: Nr konta 61 1500 1504 1015 0006 8601 0000

 

Wspólnota Śladami Maryi (w tytule: imię i nazwisko, miejscowość i rozmiar koszulki)

 
➡️ Warto się zastanowić i pospieszyć z zapisaniem, również na jakiś etap lub część Pielgrzymka Piesza: Lubin - Gietrzwałd 555 km
➡️ Informujemy że od 05 maja 2024 r. (niedziela) przyjmujemy zgłoszenia na VI Pieszą Pielgrzymkę z Lubina do Gietrzwałdu. Ilość miejsc ograniczona do 3️⃣0️⃣ pielgrzymów. Uruchomione są telefony, konto bankowe oraz email na który możemy zgłosić swoje uczestnictwo.
➡️ Informacje szczegółowe: Paweł Kaczanowski tel. 790 692 669 oraz Piotr Socha tel. 605 447 383. email: pielgrzymkagietrzwald@gmail.com
oraz www.sladamimaryi.pl (w zakładce Pielgrzymka Gietrzwałd) ❤️
➡️ WPISOWE za całą Pielgrzymkę (18 dni) wynosi 400 zł i nie obejmuje noclegu w Licheniu, Oborach oraz w Gietrzwałdzie. Dla członków wspólnoty (z opłaconą składką) wynosi 350 zł. Opłaty za noclegi opłacamy w trakcie Pielgrzymki w SEKRETARIACIE u Ewy.
➡️ Dodatkowy koszt, nieobowiązkowy, to specjalna KOSZULKA PIELGRZYMKOWA, którą wdziewamy na wszystkie niedzielne Msze św., uroczystości i Eucharystię w Gietrzwałdzie. Projekt udostępnimy wkrótce. Cena 60 zł. Przy zgłoszeniu podaj tradycyjny rozmiar koszulki.

➡️ Wpisowe dla uczestniczących w niektórych etapach wynosi 30 zł za każdy dzień.
➡️ Spotkanie organizacyjne, przedpielgrzymkowe, odbędzie się 27 maja (poniedziałek) w salce kościoła pw św. Wojciecha w Lubinie (po Mszy św o godz 18,00) na którym będziemy również przyjmować wpłaty i wydawać zamówione koszulki.
➡️ Trasa wiedzie przez Sanktuariów Maryjnych na długości 5️⃣5️⃣5️⃣ km wychodząc z dolnośląskiego, potem Wielkopolska, Kujawy, Mazury i Warmia. Noclegi zorganizowane są na kwaterach, salkach, klasztorach, domach pielgrzyma, plebaniach, szkołach i namiotach.
➡️ Warunkiem wpisania na listę uczestników jest Twoje zgłoszenie wraz z wpłatą odpowiedniej kwoty wpisowego, ew. koszulki, zależnego od ilości dni które możesz poświęcić na Pielgrzymkę do Gietrzwałdu.


ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW!!!

 

Kontakt:
Centrum Organizacyjne
Wspólnota „Śladami Maryi” w Lubinie:
Paweł Kaczanowski tel. 790 692 669, e-mail: pielgrzymkagietrzwald@gmail.com (zgłoszenia i informacje)
Piotr Socha tel. 605 447 383
Mirosław Młodecki tel. 605 323 932

 

 

Trasa Pielgrzymki:
1️⃣ etap: Lubin - Licheń (9 dni)
10 czerwca - Grodowiec 20,0 km
11 czerwca - Stara Góra 35,4 km
12 czerwca - Osieczna 35,2 km
13 czerwca - Lubiń 19,9 km
14 czerwca - Zaniemyśl 38,5 km
15 czerwca - Biechowo 36,1 km
16 czerwca - Ląd 30,2 km
17 czerwca - Bieniszew 29,1 km
18 czerwca - Licheń 15,1 km
2️⃣ etap: Licheń - Obory (4 dni)
19 czerwca - Radziejów 39,1 km
20 czerwca - Ostrowąs 30,5 km
21 czerwca - Trutowo 38,5 km
22 czerwca - Obory 16,9 km
3️⃣ etap: Obory - Gietrzwałd (5 dni)
23 czerwca - Brodnica 37,4 km
24 czerwca - Wardęgowo 28,1 km
25 czerwca - Lubawa 39,2 km
26 czerwca - Ostróda 35,8 km
27 czerwca Gietrzwałd 30,0 km


PROSIMY UDOSTĘPNIJ ‼️NA CHWAŁĘ BOGA.

 

[pobierz] 0.4 MB formularz-zgloszeniowy-gietrzwald

Formularz zgłoszeniowy na Pielgrzymkę można wydrukować, wypełnić i oddać przed wyjściem.

[pobierz] 0.5 MB regulamin-iii-pieszej-pielgrzymki-z-lubina-do-giet

Tutaj możesz pobrać plik Regulaminu. Możesz go również wydrukować, pamietając o ochronie naszej planety.

Regulamin
VI Pieszej Pielgrzymki z Lubina do Gietrzwałdu
10 - 27 czerwca 2023 r.

 

Droga Siostro, Drogi Bracie Pielgrzymie!

 

Zapraszamy Cię na wyjątkową podróż w pielgrzymowaniu do Miejsca objawień Matki Najświętszej w Gietrzwałdzie, który stał się sławny dzięki Objawieniom Matki Bożej, które trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 r. zaledwie dziewiętnaście lat po Objawieniach w Lourdes. Głównymi wizjonerkami były: 13-letnia Justyna Szafryńska i 12-letnia Barbara Samulowska. Obie pochodziły z niezamożnych polskich rodzin. Matka Boża przemówiła do nich po polsku, co podkreślił ks. Franciszek Hipler, "w języku takim, jakim mówią w Polsce". Matka Boża, na zapytanie dziewczynek: Kto Ty Jesteś? Odpowiedziała: "Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta." Na pytanie czego żądasz Matko Boża? padła odpowiedź: "Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec !" .
Gietrzwałd leży w połowie drogi między Ostródą i Olsztynem, na skraju południowej Warmii, otoczony niewielkimi wzgórkami nad rzeką Giłwą, prawym dopływem Pasłęki. Dnia 6 lipca 1877 r. Matka Najświętsza - według relacji dzieci zażądała wystawienia kapliczki w miejscu objawienia. W następnych dniach dzieci otrzymały dokładne wskazówki, jak ma wyglądać kapliczka a w niej figura.

 

Regulamin

 

1. Piesza Pielgrzymka z Lubina do Gietrzwałdu jest organizowana przez Wspólnotę Pielgrzymkową „Śladami Maryi” w Lubinie przy parafii Narodzenia NMP w Lubinie.
2. Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, który w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijno-pokutnym. Zatem odznaczać się będzie duchem modlitwy i ofiary oraz porządkiem zewnętrznym. Będziemy w drodze modlić się, śpiewać, słuchać Słowa Bożego i konferencji, a szczytem i sercem każdego dnia będzie Eucharystia. Jasne więc jest też dla pielgrzymów, że do Maryi chcemy dojść wewnętrznie przemienieni i odnowieni przez Sakrament Pokuty. Zechciej też od początku wpisać swoje intencje.
3. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, winni kierować się motywami religijnymi i dbać aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania. Zabrania się palenia papierosów i spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych oraz narkotyków i używek. Zakaz dotyczy również używania telefonów komórkowych podczas marszu. Telefony wolno używać jedynie na postojach oraz noclegach.
4. Uczestnikiem pielgrzymki dla max 30 osób może być tylko ten, kto:
- we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu oraz wpłaty wpisowego,
- akceptuje niniejszy regulamin,
- będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki.
5. Osoby nieletnie:
- do lat 15 - mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie osoby dorosłej,
- w wieku 16-18 lat - na podstawie, złożonego wcześniej przy zapisie, pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.
6. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii. Troszczą się o klimat, jaki tworzą wokół siebie: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne), włączając się w różne służby.
7. Pielgrzymi powinni nosić ze sobą identyfikator pielgrzyma w widocznym miejscu. Zwracamy się do siebie "Bracie" i "Siostro" - ponieważ wszyscy mamy jednego Ojca, który jest w niebie. Tworzymy wokół siebie duchowy klimat życzliwości, kultury bycia, wrażliwości na potrzeby innych, wykorzystania wszelkich posiadanych talentów i możliwości, włączanie się w służby i dyżury dla dobra grupy czy całej pielgrzymki.
8. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki, pątników obowiązuje odpowiedni strój który ma być znakiem skromności i umartwienia własnej próżności a jednocześnie wyrazem wysokiej kultury osobistej (nie zdejmujemy koszul, nie nosimy szortów). Proszę uprzedzić najbliższych by raczej nie odwiedzali Cię na trasie, aby nie przeszkadzać.
9. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania: przepisów Kodeksu Drogowego o ruchu pieszych na drogach publicznych, zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, rozpalania ognisk, niszczenia przyrody)oraz wskazań służby porządkowej pielgrzymki.
10. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość, odpadki zostawiamy tylko w miejscach wyznaczonych.
11. Organizatorzy nie zapewniają noclegów w domach! Noclegi przewiduje się we własnych namiotach, kwaterach prywatnych, salkach, świetlicach lub w innych pomieszczeniach. Niedopuszczalne są noclegi koedukacyjne! W duchu pokuty należy nastawić się na liczne niewygody. Pamiętać należy o wdzięczności za najmniejszy nawet gest dobroci. Przecież nic nam się nie należy! Naucz się za wszystko dwa razy dziękować! Zabiegi higieniczne (mycie, ubikacja) dozwolone są w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00.
12. Wyprzedzanie pielgrzymki i wcześniejsze docieranie na noclegi jest zabronione. W razie konieczności należy postarać się o przepustkę u lekarza pielgrzymkowego lub przewodnika grupy.
13. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy kierownictwa, nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.
14. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki grozi usunięcie z pielgrzymki, z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pątników oraz Księdza Proboszcza.
15. Ze względu na bezpieczeństwo pątników, pielgrzymce będą mogły towarzyszyć tylko samochody służbowe. Samochody prywatne nie mogą towarzyszyć pielgrzymom. Wyjątek stanowią samochody zgłoszone, oznakowane i pozostające w dyspozycji kierownictwa pielgrzymki. Kierowcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów i wskazań Centralnej Służby Porządkowej Pielgrzymki.

 

Rady dla Pielgrzyma.

 

Jeśli nie masz zbyt dobrego zdrowia, skonsultuj swoją decyzję z mądrym i życzliwym lekarzem – domaga się tego roztropność i miłość bliźniego. Zabierz ze sobą swoje leki, które przyjmujesz na stałe i nie zapomnij ich zażywać codziennie. Zabierz ze sobą również leki ogólnodostępne, które mogłyby Ci się przydać podczas wędrowania m.in. leki przeciwbólowe, rozkurczowe, leki przeciwalergiczne, wapno musujące itd. Nie zapomnij również o podstawowych opatrunkach takich jak, plastry na pęcherze oraz drobne rany, talk do stóp, bandaż elastyczny na przeciążone kolana, kostki.
Postaraj się o namiot, materac (karimatę) i śpiwór. Ten ekwipunek daje gwarancję najwygodniejszego noclegu na polu namiotowym, uniezależnienia nas od wielu spraw,. Zapakuj niezbędną odzież (unikaj wszelkich sztucznych tkanin) i zapasowe buty do worków foliowych, włóż do plecaka czy torby podróżnej i koniecznie podpisz (imię, nazwisko, adres). Do tego bagażu (będzie on dowożony na miejsca noclegowe specjalnym samochodem) włóż konserwy i inne trwałe produkty żywnościowe. Chleb będzie dostarczany na trasę, a na noclegach otrzymasz ciepłą herbatę . Z pewnością też przyda się latarka, scyzoryk, itp.
Przygotuj mały plecaczek, który poniesiesz ze sobą przez cały czas trwania pielgrzymki, a w nim: książeczkę do nabożeństwa, śpiewnik, różaniec, leki osobiste i środki opatrunkowe (bandaż itp.), nakrycie głowy (słońce), sprzęt przeciwdeszczowy, garnuszek metalowy, łyżkę, pojemnik z wodą do picia, jedzenie na cały dzień, notes i długopis. Gdybyś stracił siły, poczuł się słabo lub otarł nogi podczas marszu, powiedz o tym najpierw komuś obok ciebie i poproś o pomoc. W razie potrzeby zejdź ze swym opiekunem na prawą stronę drogi i przywołaj pielęgniarkę lub lekarza. Jednak w miarę możliwości postaraj się korzystać z pomocy Służby Zdrowia na postojach, a najlepiej po dotarciu na nocleg.
Nastawiamy się na nocleg w namiotach. Korzystanie z tych szczególnych „lokali” noclegowych wymaga wielkiej wyobraźni i ostrożności. Absolutnie nie wolno używać ognia. Wszyscy też musimy zwracać uwagę na wszelkie igły, szpilki, znaczki pielgrzymkowe itp. Gdyż bardzo łatwo je zgubić w trawie, co może spowodować ogromne zagrożenie dla życia zwierząt. Zechciej też zwrócić baczną uwagę na korzystanie z wody, zwłaszcza w gospodarstwach wiejskich. Zasada jest prosta – ograniczyć do minimum swoje potrzeby w tym względzie! Nie może być mowy o praniu czegokolwiek, wielkich kąpielach czy nawet myciu głowy. Potraktuj to, jako jeszcze jedno umartwienie czy pokutę. Gdyby zaś przydarzyło ci się wyrządzić komukolwiek szkodę, postaraj się sprawę od razu załatwić i naprawić, poinformuj też o tym swojego przewodnika.
W niektórych miejscach istnieje możliwość płatnego noclegu zorganizowanego np. w Domach Pielgrzyma. Decyzję o korzystaniu z takiego noclegu powinieneś podjąć przed zapisem na pielgrzymkę. W tym przypadku w karcie uczestnictwa zaznacz odpowiednie rubryki oraz do kwoty wpisowego dolicz wymaganą kwotę za nocleg. Obowiązuje Cię wtedy dodatkowo regulamin porządkowy danego restauratora.
Podczas upalnych dni nie zapomnij o uzupełnianiu płynów. Nie pij tylko wody!!! Rozpuść w niej multiwitaminę, dodaj sok, elektrolity, płyny izotoniczne, które pozwolą na utrzymanie właściwego poziomu elektrolitów.
W słoneczne dni nie zapomnij o nakryciu głowy, chroń się przed udarem cieplnym. Przed słońcem chroń również swoje ramiona, kark, twarz oraz kolana. Pamiętaj o używaniu kremów z wysokim filtrem UV.
Podczas dni chłodnych i deszczowych nie zapomnij o ciepłym ubraniu (w tym m.in. czapce, rękawiczkach, bieliźnie termoaktywnej) oraz odzieży przeciwdeszczowej, pelerynie oraz parasolu. Gdy Twoje buty oraz ubranie przemokną zmień tę odzież jak tylko przestanie padać lub podczas postoju.
________________________________________

Kontakt:

Centrum Organizacyjne
Wspólnota „Śladami Maryi” w Lubinie:

Paweł Kaczanowski tel. 790 692 669,

e-mail: pielgrzymkagietrzwald@gmail.com (zgłoszenia i informacje)

Piotr Socha tel. 605 447 383
Mirosław Młodecki tel. 605 323 932

Dane niezbędne do wykonania przelewu bankowego: Nr konta 61 1500 1504 1015 0006 8601 0000

Wspólnnota Śladami Maryi (w tytule imię i nazwisko)