Dlaczego warto pielgrzymować


Celem naszej pielgrzymki jest Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

Gietrzwałd stał się sławny dzięki Objawieniom Matki Bożej, które trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Obie pochodziły z niezamożnych polskich rodzin. Matka Boża przemówiła do nich po polsku, co podkreślił ks. Franciszek Hipler, "w języku takim, jakim mówią w Polsce". Matka Boża, na zapytanie dziewczynek: Kto Ty Jesteś? Odpowiedziała: "Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta." Na pytanie czego żądasz Matko Boża? padła odpowiedź: "Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec !"
To wezwanie szczególnie towarzyszyło nam podczas drogi i wpisało sie w nasze codzienne życie.
Możemy śmiało przyznać, że to nasza Ukochana Mama ułożyła Drogę Pielgrzymki odsłaniając przed nami miejsca szczególnie przez Nią umiłowane.
Podczas wędrówki nawiedzamy 10 Sanktuariów Maryjnych z cudownymi wizerunkami Matki Bożej, Pietami oraz bogato zdobionymi kościołami w których modlimy się o potrzebne łaski.
Odwiedzamy dziesięć Klasztorów w których mieliśmy okazje doświadczyć życia zakonnego, modląc sie, jedząc z Braćmi czy spędzając noc wsród murów klasztoru. Całość bardzo ubogaca nasze życie duchowe.
Pielgrzymka to nie tylko miejsca a przede wszystkim ludzie, których spotykamy na szlaku. Żyjących przykazaniem miłości, otwartych na innych, o dobrych uczynkach. Dla nas i dla nich kościół jest wciąż żywy. A my dziękując za dobre serce, modlimy się wspólnie w ich intencji.