Zaproszenie na III Pielgrzymkę


Zapraszamy na 3-dniową 3 Pieszą Pielgrzymkę św. Józefa z Lubina do Krzeszowa (105 km).


W poniedziałek 29 kwietnia, o godz. 9:00 rozpoczniemy Eucharystią w kościele św. Wojciecha w Lubinie. Następnie pieszo pielgrzymujemy ok. 34 km do Koskowic k. Legnicy. Na nocleg przyjmie nas Wspólnota Parafialna kościoła pw. św. Michała Archanioła w Koskowicach. Zalecane jest zabranie śpiwora.
W wtorek 30 kwietnia, skoro świt, wychodzimy na długie pielgrzymowanie ok. 46 km w kierunku Bolkowa. W Sadach Górnych, w diecezji świdnickiej, ugoszczą nas parafianie pięknie położonego kościoła pw Narodzenia NMP w którym zostanie odprawiona również Msza św w intencji pielgrzymów.
W środę 1 maja, droga Pielgrzyma jest najkrótsza, bo tylko 26 km. W Krzeszowie w bazylice uczestniczymy we Mszy św o godz. 12:00. Po Eucharystii rozpoczniemy z miejscowym przewodnikiem zwiedzanie obiektów sakralnych, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej oraz Sanktuarium św. Józefa. Po obiedzie, wyruszymy autami do Lubina.
Trasa Pielgrzymki jest poprowadzona drogami polnymi, leśnymi i asfaltowymi o znikomym ruchu samochodowym. Pielgrzymi mogą złożyć do auta pielgrzymkowego niewielki ale ciężki bagaż. Można również uczestniczyć od drugiego dnia, ew. tylko w poniedziałek.


Zgłoszenia u Piotra Sochy, tel. 605447383. Ilość miejsc ograniczona do 15 osób. Wpisowe wynosi 200 zł w którym zawarty jest transport rzeczy oraz powrotny, zwiedzanie z przewodnikiem Sanktuariów w Krzeszowie, ofiary na Eucharystie i inne organizacyjne rzeczy.


Pielgrzymka do Krzeszowa jest prologiem Pielgrzymki z Lubina do Gietrzwałdu. Uczestnictwo w niej daje przepustkę do udziału w czerwcowej Pielgrzymce.

Prosimy o modlitwę w intencji tego dzieła. Zapraszamy. Z Panem Bogiem.

kościół Narodzenia NMP na Starym Lubinie
kościół Narodzenia NMP na Starym Lubinie

III Piesza Pielgrzymka św. Józefa
29.04 – 1.05.2024r. (poniedziałek - środa)
Lubin– Koskowice – Sady Górne - Krzeszów 105,7 km


1 dzień
g. 8:30 – 8:45 Rejestracja pielgrzymów przy kościele pw. św. Wojciecha w Lubinie
g. 9:00 – 9:45 Msza św. (nabożeństwo do św. Michała Archanioła)
0 km (7,0 km) g. 10:00 – Lubin kościół pw. św. Wojciecha
1 stacja - 7,0 km (4,1 km) g.11:40 Osiek kościół pw. Chrystusa Króla)
2 stacja – 11,1 km (2,8 km) g. 12:35 Pieszków
3 stacja – 13,9 km (3,3 km) g. 13:10 – 13:40 Miłoradzice (postój)
4 stacja – 17,2 km (4,0 km) g. 14:30 Buczynka skrzyżowanie
5 stacja – 21,2 km (3,4 km) g. 15:20 Miłogostowice kościół św. Stanisława
6 stacja – 24,6 km (2,5 km) g. 16:00 – 16:40 Bieniowice kościół pw. Zwiastowania NMP (postój)
7 stacja – 27,1 km (2,8 km) g. 17:20 Szczytniki Małe ul. Kwiatowa
8 stacja – 29,9 km (2,3 km) g. 18:00 – 18:20 Kunice Jezioro Kunickie ul. Zimna (postój)
9 stacja – 32,2 km (2,1 km) g. 19:00 Ziemnice kościół pw. NSPJ
10 stacja – 34,3 km g. 19:30 Koskowice

 

2 dzień
10 stacja – 0 km (3,8 km) g. 4:10 Koskowice kościół pw. św. Michała Archanioła
11 stacja – 3,8 km (2,5 km) g. 5:00 Gniewomierz kościół pw. św. Antoniego
12 stacja – 6,3 km (2,8 km) g. 5:35 Raczkowa skrzyż.
13 stacja – 9,1 km (2,1 km) g. 6:15 Lubień skrzyż.
14 stacja – 11,2 km (2,6 km) g. 6:45 Ogonowice skrzyż. Folwark,
15 stacja – 13,8 km (2,1 km) g. 7:20 Barycz folwark
16 stacja – 16,2 km (5,5 km) g. 7:45 – 9:45 Snowidza kościół pw. Wniebowstąp. Pańskiego (Msza św.)

(przez wieś Snowidza Górna i dalej prosto polną drogą, przecinając drogę nr 363 – cały czas prosto)
17 stacja – 21,7 km (2,1 km) g. 11:00 Mściwojów k
18 stacja – 23,8 km (4,7 km) g. 11:30 Niedaszów k (na skrzyż w Niedaszowie w prawo i zaraz w lewo; do torowiska i w lewo wzdłuż torów do Gniewkowa; tutaj na skrzyż. prosto wąską drogą do mostu na Nysie Szalonej – za mostem w lewo do kościoła)
19 stacja – 28,5 km (1,8 km) g. 12:35 – 13:10 Gniewków kościół pw. św. Barbary (postój) ( za OSP w lewo i za mostem w prawo)
20 stacja – 30,3 km (3,0 km) g. 13:35 Dzierzków (tutaj przechodzimy przez most i w lewo wzdłuż rzeki. Na początku Roztoki znowu przez most w lewo na ul. Rzeczną; na wysok. Kościoła przez kładkę)
21 stacja – 33,3 km (3,6 km) g. 14:20 – 14:50 Roztoka kościół pw. św. Stanisława (postój)
22 stacja – 36,9 km (5,2 km) g. 15:40 Kłaczyna kościół pw. św. Jakuba i św. Anny
23 stacja – 42,1 km (2,8 km) g. 16:55 Sady Dolne droga nr 5 (za drugim mostkiem w prawo przez podwórze)
24 stacja – 44,9 km g. 18:00 Sady Górne kościół pw. św. Jakuba i św. Anny

 

3 dzień
24 stacja – 0 km (7,4 km) g. 5:00 Sady Górne kościół pw. św. Jakuba i św. Anny
25 stacja – 7,4 km (2,6 km) g. 6:30 Nagórnik (w lewo na żółty szlak)
26 stacja – 10,0 km (5,0 km) g. 7:00 – 7:15 Gostków kościół pw. św. Barbary (postój) (przed Jaczkowem w lewo na szuter wzdłuż potoku w kier. kościoła)
27 stacja – 15,0 km (5,0 km) g. 8:30 – 9:00 Jaczków kościół pw. MB Częstochowskiej (postój)
28 stacja – 20,0 km (3,0 km) g. 10:10 – 10:30 Kamienna Góra kościół pw. NSPJ (postój)
29 stacja – 23,0 km (3,5 km) g. 11:10 Czadrów
30 stacja –26,5 km g. 11:50 przyjście Krzeszów Sanktuarium św. Józefa kościół


Program Uroczystości w Krzeszowie:
g. 12:00 – Msza św. w Sanktuarium św. Józefa
g. 13:15 – obiad
g. 14:00 – 14:45 zwiedzanie Sanktuariów
g. 15:00 – koronka do Bożego Miłosierdzia
g. 16:00 – powrót busem do Lubina

 

Regulamin
III Pieszej Pielgrzymki św. Józefa
29.04. - 1.05.2024 r. (poniedziałek - środa)
Lubin – Krzeszów 105,7 km


1. Droga Krzyżowa jest wydarzeniem religijnym; są to rekolekcje przeżywane w drodze, a wszelkie niedogodności, trudy i niewygody urzeczywistniają jej charakter pokutny. Podstawowym celem pielgrzymowania jest osobiste nawrócenie, połączone z pragnieniem zaangażowania w życie Kościoła. Podjętym trudem "niesiemy krzyż Jezusa Chrystusa". Na trasę zabieramy ze sobą - najlepiej drewniane – krzyże.
2. Centrum wydarzenia jest Eucharystia oraz rozważanie stacji Drogi Krzyżowej, Ewangelii i prawd wiary. Istotnym wymiarem pielgrzymowania jest pokuta; z sakramentu pojednania prosimy skorzystać w swojej parafii.
3. Pielgrzymka Drogi Krzyżowej tworzy jedną, chrześcijańską wspólnotę, ożywianą szczerą i ofiarną miłością. Dlatego zwracamy się do siebie "Bracie", "Siostro" i wzajemnie sobie pomagamy. Szczególną szkołą miłości są momenty zmęczenia i związane z pielgrzymowaniem trudy.
4. Na Pielgrzymkę Drogi Krzyżowej zapisujemy się poprzez mail: psocha24@wp.pl podając imię i nazwisko, miejscowość oraz nr telefonu. Młodzież do 18 roku życia przedstawia pisemną zgodę rodziców (lub opiekunów prawnych) na udział w pielgrzymce oraz samodzielny powrót do domu. Szczegóły zapisów, poniżej w Regulaminie Zapisów.
5. Osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia (zwłaszcza układu krążenia i neurologiczne) winny decyzje o udziale w Pielgrzymce podejmować ostrożnie. Udział w Pielgrzymce wymaga dobrej kondycji fizycznej.
6. Podczas pielgrzymki stosujemy się do poleceń służb porządkowych. Posłuszeństwo jest nakazem regulaminu i przykazania miłości.
7. W czasie pielgrzymki zabrania się: - spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, palenia tytoniu, - zanieczyszczania trasy przemarszu, - zachowań, które kłóciłyby się z religijnym charakterem Pielgrzymki, - wyprzedzania krzyża pielgrzymkowego.

 

REGULAMIN ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia indywidualne i grupowe przyjmuje do 24 kwietnia 2024 roku:
Główny Koordynator : Piotr Socha (tel. 605 447 383 lub mail: psocha24@wp.pl).
2. Przy zgłoszeniu uczestnik lub lider grupy wpłaca od każdego uczestnika kwotę 150 zł (dla członków Wspólnoty) lub 200 zł (pozostali) jako opłatę rejestracyjną. Następnie otrzymuje od koordynatora (mailem lub telefonicznie) potwierdzenie udziału tych osób w rekolekcjach.
3. W ramach opłaty rejestracyjnej pątnik otrzyma przejazd autobusem z Krzeszowa do Lubina, transport bagaży, 2 noclegi oraz obiad w Krzeszowie.
4. Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na konto nr: 90 2030 0045 1130 0000 1072 5200

Nazwa odbiorcy: Piotr Socha. Parafia pw. Męki Pańskiej w Tyńcu Leg.
Adres odbiorcy: 59-300 Lubin, ul. Miedziana 33/4
Tytuł wpłaty: III Pielgrzymka do Krzeszowa, imię i nazwisko
5. W razie rezygnacji z udziału po 24 kwietnia 2024 r. wpłaty nie będą zwracane.
6. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat.
Liczba uczestników ograniczona!