Zaproszenie na III Pielgrzymkę


plakat III Pielgrzymki do Krzeszowa
plakat III Pielgrzymki do Krzeszowa

Zapraszamy na 3-dniową 3 Pieszą Pielgrzymkę św. Józefa z Lubina do Krzeszowa (105 km).


W poniedziałek 29 kwietnia, o godz. 7:45 zbiórka przy kościele św. Wojciecha w Lubinie. Następnie pieszo pielgrzymujemy ok. 34 km do Koskowic k. Legnicy. Na nocleg przyjmie nas Wspólnota Parafialna kościoła pw. św. Michała Archanioła w Koskowicach. Zalecane jest zabranie śpiwora.
W wtorek 30 kwietnia, skoro świt, wychodzimy na długie pielgrzymowanie ok. 46 km w kierunku Bolkowa. W Sadach Górnych, w diecezji świdnickiej, ugoszczą nas parafianie pięknie położonego kościoła pw Narodzenia NMP w którym zostanie odprawiona również Msza św w intencji pielgrzymów.
W środę 1 maja, droga Pielgrzyma jest najkrótsza, bo tylko 26 km. W Krzeszowie w bazylice uczestniczymy we Mszy św o godz. 12:00. Po Eucharystii rozpoczniemy z miejscowym przewodnikiem zwiedzanie obiektów sakralnych, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej oraz Sanktuarium św. Józefa. Po obiedzie, wyruszymy autami do Lubina.
Trasa Pielgrzymki jest poprowadzona drogami polnymi, leśnymi i asfaltowymi o znikomym ruchu samochodowym. Pielgrzymi mogą złożyć do auta pielgrzymkowego niewielki ale ciężki bagaż. Można również uczestniczyć od drugiego dnia, ew. tylko w poniedziałek.


Zgłoszenia u Pawła Kaczanowskiego, tel. 790692669. Ilość miejsc ograniczona do 15 osób. Wpisowe wynosi 200 zł w którym zawarty jest transport rzeczy oraz powrotny, ofiary na Eucharystie i inne organizacyjne rzeczy.


Pielgrzymka do Krzeszowa jest prologiem Pielgrzymki z Lubina do Gietrzwałdu. Uczestnictwo w niej daje przepustkę do udziału w czerwcowej Pielgrzymce.

Prosimy o modlitwę w intencji tego dzieła. Zapraszamy. Z Panem Bogiem.

kościół Narodzenia NMP na Starym Lubinie
kościół Narodzenia NMP na Starym Lubinie

III Piesza Pielgrzymka św. Józefa
29.04 – 1.05.2024r. (poniedziałek - środa)
Lubin– Koskowice – Sady Górne - Krzeszów 105,7 km


1 dzień
g. 7:30 – 7:45 Rejestracja pielgrzymów przy kościele pw. św. Wojciecha w Lubinie
0 km (7,0 km) g. 08:00 – Lubin kościół pw. św. Wojciecha
1 stacja - 7,0 km (4,1 km) g.09:40 Osiek kościół pw. Chrystusa Króla)
2 stacja – 11,1 km (2,8 km) g. 10:35 Pieszków
3 stacja – 13,9 km (3,3 km) g. 11:10 – 13:40 Miłoradzice (postój)
4 stacja – 17,2 km (4,0 km) g. 12:30 Buczynka skrzyżowanie
5 stacja – 21,2 km (3,4 km) g. 13:20 Miłogostowice kościół św. Stanisława
6 stacja – 24,6 km (2,5 km) g. 14:00 – 14:40 Bieniowice kościół pw. Zwiastowania NMP (postój)
7 stacja – 27,1 km (2,8 km) g. 15:20 Szczytniki Małe ul. Kwiatowa
8 stacja – 29,9 km (2,3 km) g. 16:00 – 16:20 Kunice Jezioro Kunickie ul. Zimna (postój)
9 stacja – 32,2 km (2,1 km) g. 17:00 Ziemnice kościół pw. NSPJ
10 stacja – 34,3 km g. 18:30 Koskowice

g 18.00 Msza Św. Parafia  pw. św. Michała Archanioła w Koskowicach

 

2 dzień
10 stacja – 0 km (3,8 km) g. 4:10 Koskowice kościół pw. św. Michała Archanioła
11 stacja – 3,8 km (2,5 km) g. 5:00 Gniewomierz kościół pw. św. Antoniego
12 stacja – 6,3 km (2,8 km) g. 5:35 Raczkowa skrzyż.
13 stacja – 9,1 km (2,1 km) g. 6:15 Lubień skrzyż.
14 stacja – 11,2 km (2,6 km) g. 6:45 Ogonowice skrzyż. Folwark,
15 stacja – 13,8 km (2,1 km) g. 7:20 Barycz folwark
16 stacja – 16,2 km (5,5 km) g. 7:45 – 9:45 Snowidza kościół pw. Wniebowstąp. Pańskiego 

(przez wieś Snowidza Górna i dalej prosto polną drogą, przecinając drogę nr 363 – cały czas prosto)
17 stacja – 21,7 km (2,1 km) g. 11:00 Mściwojów k
18 stacja – 23,8 km (4,7 km) g. 11:30 Niedaszów k (na skrzyż w Niedaszowie w prawo i zaraz w lewo; do torowiska i w lewo wzdłuż torów do Gniewkowa; tutaj na skrzyż. prosto wąską drogą do mostu na Nysie Szalonej – za mostem w lewo do kościoła)
19 stacja – 28,5 km (1,8 km) g. 12:35 – 13:10 Gniewków kościół pw. św. Barbary (postój) ( za OSP w lewo i za mostem w prawo)
20 stacja – 30,3 km (3,0 km) g. 13:35 Dzierzków (tutaj przechodzimy przez most i w lewo wzdłuż rzeki. Na początku Roztoki znowu przez most w lewo na ul. Rzeczną; na wysok. Kościoła przez kładkę)
21 stacja – 33,3 km (3,6 km) g. 14:20 – 14:50 Roztoka kościół pw. św. Stanisława (postój)
22 stacja – 36,9 km (5,2 km) g. 15:40 Kłaczyna kościół pw. św. Jakuba i św. Anny
23 stacja – 42,1 km (2,8 km) g. 16:55 Sady Dolne droga nr 5 (za drugim mostkiem w prawo przez podwórze)
24 stacja – 44,9 kmg. 18:00  Msza Św. Sady Górne kościół pw. św. Jakuba i św. Anny

 

3 dzień
24 stacja – 0 km (7,4 km) g. 5:00 Sady Górne kościół pw. św. Jakuba i św. Anny
25 stacja – 7,4 km (2,6 km) g. 6:30 Nagórnik (w lewo na żółty szlak)
26 stacja – 10,0 km (5,0 km) g. 7:00 – 7:15 Gostków kościół pw. św. Barbary (postój) (przed Jaczkowem w lewo na szuter wzdłuż potoku w kier. kościoła)
27 stacja – 15,0 km (5,0 km) g. 8:30 – 9:00 Jaczków kościół pw. MB Częstochowskiej (postój)
28 stacja – 20,0 km (3,0 km) g. 10:10 – 10:30 Kamienna Góra kościół pw. NSPJ (postój)
29 stacja – 23,0 km (3,5 km) g. 11:10 Czadrów
30 stacja –26,5 km g. 11:50 przyjście Krzeszów Sanktuarium św. Józefa kościół


Program Uroczystości w Krzeszowie:
g. 12:00 – Msza św. w Sanktuarium św. Józefa
g. 13:15 – obiad
g. 14:00 – 14:45 zwiedzanie Sanktuariów
g. 15:00 – koronka do Bożego Miłosierdzia
g. 16:00 – powrót busem do Lubina

 

Regulamin
III Pieszej Pielgrzymki św. Józefa
29.04. - 1.05.2024 r. (poniedziałek - środa)
Lubin – Krzeszów 105,7 km


1. Droga Krzyżowa jest wydarzeniem religijnym; są to rekolekcje przeżywane w drodze, a wszelkie niedogodności, trudy i niewygody urzeczywistniają jej charakter pokutny. Podstawowym celem pielgrzymowania jest osobiste nawrócenie, połączone z pragnieniem zaangażowania w życie Kościoła. Podjętym trudem "niesiemy krzyż Jezusa Chrystusa". Na trasę zabieramy ze sobą - najlepiej drewniane – krzyże.
2. Centrum wydarzenia jest Eucharystia oraz rozważanie stacji Drogi Krzyżowej, Ewangelii i prawd wiary. Istotnym wymiarem pielgrzymowania jest pokuta; z sakramentu pojednania prosimy skorzystać w swojej parafii.
3. Pielgrzymka Drogi Krzyżowej tworzy jedną, chrześcijańską wspólnotę, ożywianą szczerą i ofiarną miłością. Dlatego zwracamy się do siebie "Bracie", "Siostro" i wzajemnie sobie pomagamy. Szczególną szkołą miłości są momenty zmęczenia i związane z pielgrzymowaniem trudy.
4. Na Pielgrzymkę Drogi Krzyżowej zapisujemy się poprzez mail: kontakt@sladamimaryi.pl podając imię i nazwisko, miejscowość oraz nr telefonu. Młodzież do 18 roku życia przedstawia pisemną zgodę rodziców (lub opiekunów prawnych) na udział w pielgrzymce oraz samodzielny powrót do domu. Szczegóły zapisów, poniżej w Regulaminie Zapisów.
5. Osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia (zwłaszcza układu krążenia i neurologiczne) winny decyzje o udziale w Pielgrzymce podejmować ostrożnie. Udział w Pielgrzymce wymaga dobrej kondycji fizycznej.
6. Podczas pielgrzymki stosujemy się do poleceń służb porządkowych. Posłuszeństwo jest nakazem regulaminu i przykazania miłości.
7. W czasie pielgrzymki zabrania się: - spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, palenia tytoniu, - zanieczyszczania trasy przemarszu, - zachowań, które kłóciłyby się z religijnym charakterem Pielgrzymki, - wyprzedzania krzyża pielgrzymkowego.

 

REGULAMIN ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia indywidualne i grupowe przyjmuje do 24 kwietnia 2024 roku:
Główny Koordynator : Paweł Kaczanowski (tel. 790 692 669 lub mail: kontakt@sladamimaryi.pl).
2. Przy zgłoszeniu uczestnik wpłaca kwotę 200 zł jako opłatę rejestracyjną. Następnie otrzymuje od koordynatora (mailem lub telefonicznie) potwierdzenie udziału w rekolekcjach.
3. W ramach opłaty rejestracyjnej pątnik otrzyma przejazd autobusem z Krzeszowa do Lubina, transport bagaży, 2 noclegi.
4. Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na konto nr: 61 1500 1504 1015 0006 8601 0000

Odbiorca: Wspólnota Śladami Maryi

Adres odbiorcy: 59-300 Lubin, ul Leszczynowa 8/30
Tytuł wpłaty: III Pielgrzymka do Krzeszowa, Imię i Nazwisko
5. W razie rezygnacji z udziału po 24 kwietnia 2024 r. wpłaty nie będą zwracane.
6. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat.
Liczba uczestników ograniczona!