Różaniec za dusze w czyśćcu cierpiące


 

 RÓŻANIEC ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE
Różaniec 13 Tajemnic ku czci 13 Cnót Najświętszej Maryi Panny za dusze w Czyśćcu cierpiące.

Tysiące dusz zostaną uwolnione z czyśćca podczas jednej modlitwy!!!

Obietnice Matki Bożej

– Kiedy ta Koronka zostanie odmówiona z wielkim nabożeóstwem i miłością, w zjednoczeniu z duszami w Czyśćcu cierpiącymi, pięćset dusz zostaje wybawionych z Czyśćca i pięćset dusz z każdego poziomu.
– Każda dusza wybawiona przez Łaskę tej Koronki będzie się wstawiać w szczególny sposób za te osoby, które się za nią modliły.
– Specjalna Łaska z każdej z Moich Cnót będzie udzielona przez Nieskończone Miłosierdzie Mojego Boskiego Syna, oraz skrucha serca dla tych, którzy tego pragną.
– Ci, którzy odmawiają tę Koronkę, pomogą przede wszystkim duszom z ich pokrewieóstwa … otrzymają widzialny znak mocy tej modlitwy.
– Na tę Koronkę zostało nałożone bardzo szczególne błogosławieństwo Trójcy Świętej przez Moje Niepokalane Serce.

Każdy poziom Czyśćca nosi nazwę jednej z Naszych Cnót:

I poziom – Bojaźń Boża
II poziom – Miłość
III poziom – Wiara
IV poziom – Nadzieja
V poziom – Posłuszeństwo
VI poziom – Cierpliwość
VII poziom – Pobożność
VIII poziom – Wstydliwość
IX poziom – Roztropność
X poziom – Męstwo
XI poziom – Umiarkowanie
XII poziom – Czystość
XIII poziom – Sprawiedliwość