Zrzutka na Skarbonę Duchowną


Wspólnota Pielgrzymkowa Śladami Maryi jest organizatorem zbiórki na rzecz propagowania modlitwy za dusze czyśćcowe. Celem zbiórki jest zakup Skarbony Duchownej.

Wspólnota Śladami Maryi
Wspólnota Śladami Maryi

 

 

 

 

Weź, pomódl sie za dusze i odłóż. Czym jest Skarbona Duchowna?

Skarbona Duchowna
Skarbona Duchowna

 

 

 

Czyśćiec to miejsce, z którego roztacza sie już wieczna perspektywa nieba - choć trzeba na nią jeszcze poczekać. Dlatego dusze cierpiące w czyśćcu potrzebują maszej modlitwy i bardzo o nią proszą.

Kościół zanosi błagania, by Bóg okazał zmarłym swoje miłosierdzie. Przez stulecia tę modlitewną pamieć, o duszach czyśćcowych wyrażano w różnych formach pobożności. Jedną z takich form były tzw. skarbony duchowe.

żeton z numerkami
żeton z numerkami

Jak działają?

 

 

Najczęściej przybierają formy tablic, u dołu których są zamontowane skrzynki. Na tablicy znajdują się się numerki obok których umieszczono różne intencje za konkretne grupy zmarłych, których dusze są w czyśćcu. Są np. prośba za zmarłych nagle, za dusze ubogich, kapłanów, etc. Ze skrzyneczek u dołu losujemy żeton z numerem, odczutujemy z tablicy intencje i powierzamy ją w modlitwie.

Weź i pomódl się...
Weź i pomódl się...

Cel.

 

Skarbony duchowne zostaną przekazane do Parafii w których znajdują sie Kaplice Wieczystej Adoracji.

 

 

Charyzmatem Wspólnoty Śladami Maryi jest modlitwa wstawiennicza zarówno za Kościół pielgrzymujący jak i za Kościół czyśćcowy.

Celem zbiórki jest propagowanie nabożeństa i modlitwa za dusze czyśćcowe.