Ukraina - Krzywe Jezioro


Sztafeta za dusze czyśćcowe została odprawiona w dniach 03 - 12.11.2023 r. przez ks. Dominika Fiszera z Parafii w Krzywym Jeziorze w Ukrainie

Przez pierwsze 9 dni zostały odprawione Msze św. w intencji dusz w czyśćcu cierpiących a w 10 dniu za darczyńców: Ewę S., Lucynę F., Ewelinę i Borysa D., Agnieszkę R., Elżbietę K., Kornelię i Pawła K.o wypełnienie sie woli Bożej w ich życiu i życiu ich rodziny.

Z Panem Bogiem i Maryją.

Łączmy się w modlitwie.