III DK Prochowice 10.04.22


Prochowice na III Drodze Krzyżowej Męki Pańskiej do Tyńca Legnickiego.