Sztafety za dusze czyśćcowe


I Ty możesz włączyć się wspomagając to dzieło
I Ty możesz włączyć się wspomagając to dzieło

"Czym są sztafety za dusze czyśćcowe?

Sztafety za dusze czyśćcowe to po prostu Msze Święte w intencji zmarłych. Jedna sztafeta zawiera w sobie dziesięć Mszy Świętych, z czego dziewięć to Nowenna Eucharystyczna za dusze czyśćcowe, a jedna w intencji darczyńców o wypełnienie się woli Bożej w ich życiu i w życiu ich rodzin.

 

Jak i gdzie zamówić Msze Święte w ramach sztafety?

Można zamówić tak jak każde inne Msze, podając intencję za dusze czyśćcowe. Z tym, że zamawiamy od razu dziesięć. Najlepiej niech zamówienia dokona jedna osoba w imieniu wszystkich ofiarodawców. Z racji tego, że ideą sztafet jest także wsparcie kapłanów w trudnej sytuacji finansowej (np. tych posługujących za wschodnią granicą, ale nie tylko) lub potrzebujących środków na ważne cele ewangelizacyjne, staramy się wyszukać takich właśnie kapłanów w potrzebie.

 

Ilu powinno być ofiarodawców? Czy mogę zamówić takie Msze w pojedynkę?

Nie ma znaczenia ile osób się składa. Może to być jedna lub kilka osób, oby tylko powstała sztafeta dziesięciu Mszy.

Czy Msze Święte muszą być odprawione dzień po dniu przez 10 dni z rzędu i przez tego samego kapłana?

Tak, ponieważ jest to Msza św. nowennowa, która sprawowana jest dzień po dniu, najlepiej przez tego samego kapłana.

 

Czy jest wyznaczona jakaś kwota ofiary za jedną Mszę?

Nie, kwota ofiary od poszczególnej osoby jest dowolna. Ustaliliśmy jedynie, że ofiara jaką otrzyma kapłan za odprawienie jednej Mszy Świętej będzie wynosić zawsze 50 zł., czy to od jednej czy też od kilku osób składających się. Najczęściej więc osoby wpłacają po 50 zł. – równowartość jednej Mszy. Oczywiście można ofiarować więcej, wtedy jednak dana kwota rozłoży się i tak na kilka Mszy po 50 zł.

 

Czy mogę zamówić Msze w ramach sztafet za konkretnych zmarłych, na przykład za moich krewnych?

Zamawiamy intencję za w s z y s t k i e dusze w czyśćcu cierpiące, niemniej możemy ufać, że Bóg w swoim miłosierdziu dozwoli, aby z naszych modlitw w pierwszej kolejności skorzystały dusze nam najbliższe. Możemy też wzbudzić w sobie taką dodatkową intencję.

 

Jak włączyć się w sztafety za dusze czyśćcowe lub wspomóc to dzieło?
Można to zrobić na kilka sposobów:

1. Powierzając komuś zamówienie Mszy św., na którą złożysz ofiarę. Jeśli chcesz skorzystać z takiego sposobu, możesz na początek zgłosić się do jednego z organizatorów sztafet Wspólnoty Śladami Maryi korzystajac z formularza w zakładce "Kontakt" na naszej stronie lub dzwoniąc na numer telefonu: 790 692 669.

Konto bankowe do przelewów: 55 1020 3017 0000 2802 0113 5938 w tytule "Sztafeta za dusze czyśćcowe" Imię i Nazwisko.

 

2. Będąc samemu organizatorem sztafet, do czego najbardziej zachęcamy, aby to dzieło rozszerzało się! W tym wypadku ważne jest też, aby znaleźć kapłanów w potrzebie, którym powierzymy odprawienie Mszy. Można prosić w modlitwie dusze czyśćcowe o wskazanie takiego kapłana. Są świadectwa, że dusze bardzo w tym pomagają!

 

3. Mówiąc o tej inicjatywie, rozsyłając informacje na przykład te umieszczone na tej stronie.

 

 

Do tej modlitwy jest przewidziany specjalny różaniec, jeśli go nie masz módl się na tradycyjnym.
Do tej modlitwy jest przewidziany specjalny różaniec, jeśli go nie masz módl się na tradycyjnym.

RÓŻANIEC ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE
Różaniec 13 Tajemnic ku czci 13 Cnót Najświętszej Maryi Panny za dusze w Czyśćcu cierpiące.

Tysiące dusz zostaną uwolnione z czyśćca podczas jednej modlitwy!!!

Obietnice Matki Bożej

– Kiedy ta Koronka zostanie odmówiona z wielkim nabożeóstwem i miłością, w zjednoczeniu z duszami w Czyśćcu cierpiącymi, pięćset dusz zostaje wybawionych z Czyśćca i pięćset dusz z każdego poziomu.
– Każda dusza wybawiona przez Łaskę tej Koronki będzie się wstawiać w szczególny sposób za te osoby, które się za nią modliły.
– Specjalna Łaska z każdej z Moich Cnót będzie udzielona przez Nieskończone Miłosierdzie Mojego Boskiego Syna, oraz skrucha serca dla tych, którzy tego pragną.
– Ci, którzy odmawiają tę Koronkę, pomogą przede wszystkim duszom z ich pokrewieóstwa … otrzymają widzialny znak mocy tej modlitwy.
– Na tę Koronkę zostało nałożone bardzo szczególne błogosławieństwo Trójcy Świętej przez Moje Niepokalane Serce.

Każdy poziom Czyśćca nosi nazwę jednej z Naszych Cnót:

I poziom – Bojaźń Boża
II poziom – Miłość
III poziom – Wiara
IV poziom – Nadzieja
V poziom – Posłuszeństwo
VI poziom – Cierpliwość
VII poziom – Pobożność
VIII poziom – Wstydliwość
IX poziom – Roztropność
X poziom – Męstwo
XI poziom – Umiarkowanie
XII poziom – Czystość
XIII poziom – Sprawiedliwość


-          Nowennę za dusze w czyśćcu cierpiące odprawił ks. Grzegorz Barsa z Domu Emerytów w Legnicy, któremu serdecznie dziękujemy i życzymy błogosławieństwa Bożego.
Ostatniego dnia 29.11 w Koskowicach ks. dr Mariusz Habiniak odprawił Mszę św. i razem z wiernymi modliliśmy się za darczyńców o wypełnienie się woli Bożej w ich życiu i w życiu ich rodzin. Bóg zapłać kapłanom, darczyńcom i Pawłowi za cenną inicjatywę modlitewną.

-           W dniu 29.06.2022r. w Parafi Burzyn "Polskim Madjugorie" zakończyła się kolejna nowenna za dusze czyśćcowe.

10 Msza Święta odprawiona została za daroczyńcę panią Magdalenę Ż w intencji o wypełnienie się woli Bożej w jej życiu i jej rodziny.

Serdeczne Bóg zapłać.

-              Sztafeta za dusze czyśćcowe została odprawiona w dniach 22-31.08.2022r. przez Ks. Wojciecha

Iwanickiego z Sanktuarium Maria Śnieżna. Przez pierwsze 9 dni odprawione zostały Msze św. w intencji dusz w czyśćcu cierpiących a w 10 dniu za darczyńców: Krzysztofa i Zbigniewa o wypełnienie sie woli Bożej w ich życiu i życiu ich rodzin.

 Z Panem Bogiem i Maryją.

-          W dniu 16.09.2022r. w Parafii Miłosierfzia Bożego w Jaworze zakończyła się kolejna nowenna za dusze czyśćcowe.10 Msza Święta odprawiona została za daroczyńców Krzysztofa, Anieli, Ewy, Bożeny, Haliny i Pawła w intencji o wypełnienie się woli Bożej w ich życiu i ich rodziny.

Serdeczne Bóg zapłać.