1 Różaniec do Granic 1-8.11.20


Pierwszy dzień Różańca do Granic Nieba.

Dzisiaj 1 listopada 2020 r. modliliśmy sie wspólnotowo przed bramami zamkniętego cmentarza. Ale tak głosno, że napewno wszyscy na cmentarzu nas słyszeli... Razem rózaniec rozgrzewa nasze serca.

Jeżeli chciałbys sie dołaczyc do naszej wspólnej modlitwy- zapraszamy codziennie o 19.00 na cmentarz przy ul.Cmentarnej.

 

Poprzez przebłaganie Boga, za grzech zabijania nienarodzonych i wynagrodzenie cierpienia, jakiego doznały dzieci nienarodzone pragniemy ratować Polskę i świat przed konsekwencjami grzechów. Konsekwencje stają się coraz bardziej widoczne i dotykają nas coraz bardziej.

 

1. Pokutujemy za wszystkie grzechy aborcji dokonane w Polsce.
2. Prosimy dusze czyśćcowe o modlitwę, ofiarowujemy odpusty
3. Przepraszamy dzieci nienarodzone, przyjmujemy je do naszych rodzin i prosimy o modlitwę za nas.

 

Drugi dzień Różańca do Granic Nieba.

Dziś kolejny dzień modlitwy za nienarodzone dzieci. Dobrze jest sie modlic razem, to napełnia nasze serca miłością i nadzieją, ze te nałe pociechy modlą sie razem z nami w niebie. Może i Ty masz ochotę na wspólną modlitwę.

Zapraszamy serdecznie!!! Modlimy sie codziennie na Starym Cmentarzu przy ul Cmentarnej o godz 19.00

Maryjo Królowo Polski módl się za nami!

 

Trzeci dzień odmawiamy rózaniec w intencji dzieci.

Dzisiaj ofiarowujemy odpust zupełny za dusze, które cierpią w czyśćcu z powodu grzechów przeciw życiu.

 

 

"Odmawiajcie gorliwie różaniec" - Matka Boża - Gietrzwałd - 4 dzień

 

Kolejny dzień Rózanca Do Granic. Staramy się aby cały nasz dzień wypełniała modlitwa na różancu. Kazdą wolna chwilę i myśli kierujemy w stronę Mateńki ofiarując jej ten czas.

 

Dzisiaj nasza wspólna modlitwa różańcowa połączyła sie z drugim ważnym wydarzeniem organizowanym przez naszą wspólnotę: "Publiczny Różaniec w Lubinie". Zaczeliśmy od pięknego małego kościoła Narodzenia Najświetszej Maryi Panny gdzie o godz 17.00 uczestniczylismy w Eucharystii. Następnie wyruszyliśmy ulicami miasta odmawiając różaniec w stronę Starego Cmentarza. Różaniec Publiczny odbywa sie nieprzerwanie dwa razy w miesiącu, i jest to już piąta edycja.

 

Matko Różańcowa módl sie za nami! - 6 dzień

Codziennie ofiarujemy naszą modlitwę serca w intencji pojednania, przebaczenia i uzdrowienia wszelkich ran związanych z utratą dziecka nienarodzonego. Ofiarujemy także odpusty za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

To już przedostatni dzień Różańca Do Granic Nieba.

Dzisiaj szczególnie modlilismy się za dusze w czyśćcu cierpiące z naszych rodzin.

Święta Maryjo, módl sie za nami.

 

Akt zawierzenia Matce Bożej, Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,
wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy
Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami
niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze
zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafa i cała Ojczyzna były
rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

 

Akt zawierzenia Sercu Jezusowemu

Ja,... oddaję się i poświęcam Boskiemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oddaję Mu
swoją osobę i życie swoje, uczynki, przykrości i cierpienia, żeby żadnej cząstki swego
jestestwa więcej nie używać, jak tylko dla Jego czci, miłości i chwały. Taka jest nieodwołalna
wola moja, żeby całkowicie do Niego należeć, i wszystko czynić z miłości ku Niemu,
wyrzekając się całym sercem wszystkiego, co by się Jemu nie podobało. Dlatego Ciebie,
Najświętsze Serce, obieram sobie za jedyny przedmiot mej miłości, za opiekuna mego życia,
za rękojmię mego zbawienia, za lekarstwo za moją ułomność i niestałość, za wynagrodzenie
za moje grzechy całego życia i za pewne schronienie w chwili mej śmierci. Bądź przeto, Serce
pełne dobroci, moim usprawiedliwieniem wobec Boga, Twojego Ojca, i odwróć ode mnie
strzały słusznego gniewu Jego. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą ufność moją,
albowiem wszystkiego się obawiam ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast
wszystkiego się spodziewam od Twojej dobroci. Dlatego zniszcz we mnie wszystko, co Tobie
może się nie podobać lub sprzeciwiać. Niech czysta miłość Twoja, tak głęboko wniknie w
moje serce, bym nie mógł zapomnieć o Tobie, ani też oddalić się od Ciebie. Błagam Cię przez
wszystką dobroć Twoją, by imię moje zapisane było w Tobie, gdyż to tylko pragnę uważać za
szczęście swoje i swoją chwałą, żeby żyć i umierać jako Twój wierny sługa.
Amen.