III Różaniec Publiczny 08.10.20


Dzisiaj 8 października, kościół pw. Narodzenia NMP na Starym Lubinie zapełnił się wiernymi, którzy po uroczystej Eucharystii, rozpoczętej o godz. 17:00, wyruszyli do 3️⃣ PUBLICZNEGO RÓŻAŃCA w stronę Rynku w Lubinie.❤️❤️❤️

Dzisiaj modlitwie różańcowej przyświeca główna intencja wynagradzająca Maryi bluźnierstwa przeciwko Jej DZIEWICTWU.
Wspólna modlitwa różańcowa z rozważaniem, ofiarowana w tej intencji, odmawiana była przez ponad 40 pątników. ‍♂️‍♀️‍♂️‍♀️

Ksiądz proboszcz Krzysztof Krzyżanowski w homilii wskazywał jak wiele jest w dzisiejszym świecie bluźnierstw przeciwko Dziewictwu Maryi. Chrześcijaństwo rozpoczyna się od dialogu między Bogiem i Maryją. S. Łucja z Fatimy pytała, dlaczego pięć pierwszych sobót miesiąca. 30 maja 1930 r. rozmawiała o tym z Jezusem i usłyszała: „Córko, motyw jest prosty. Jest pięć obelg i bluźnierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Brak szacunku dla macierzyństwa i grzechy przeciwko niemu są wielorakie. Dotykają samego Boga Stwórcę. „Matka Odkupiciela po macierzyńsku uczestniczy w owej «ciężkiej walce przeciwko mocom ciemności», jaka toczy się w ciągu całej ludzkiej historii” (por. Jan Paweł II, „Redemptoris Mater”, 47).

Kolejny 4 Różaniec Publiczny zaplanowany jest na czwartek 22 października 2020 r.