Aktualnie odprawiane sztafety


22.11.2023

Nowenna za dusze czyśćcowe.

Sztafeta za dusze czyśćcowe zostanie odprawiona w dniach 22.11 - 01.12.2023 r. przez ks. Dominika Fiszera z Parafii w Krzywym Jeziorze w Ukrainie

Przez pierwsze 9 dni zostaną odprawione Msze św. w intencji dusz w czyśćcu cierpiących a w 10 dniu za darczyńcę: Janinę Z. o wypełnienie sie woli Bożej w jej życiu i życiu jej rodziny.

Z Panem Bogiem i Maryją.

Łączmy się w modlitwie.

 

ŚRODA 1

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew Syna Twego Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, którą wylał na ulicach Jerozolimy dźwigając krzyż na swych świętych ramionach, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która w Twych oczach jest najbogatsza w zasługi, aby, przybywszy jak najprędzej do nieba, mogła w chwale, do której jest przeznaczona, głosić Twoją chwałę i błogosławić Cię na wieki. Amen.

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Wieczny odpoczynek...

 

CZWARTEK 2

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najświętsze Ciało i Krew Twego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, które w noc przed męką dał jako pokarm i napój swym umiłowanym Apostołom i przekazał Kościołowi świętemu na wieczną Ofiarę i życiodajny Pokarm dla wiernych, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która miała największe nabożeństwo do tej Tajemnicy Miłości, by mogła chwalić Cię razem z Twoim Synem i Duchem Świętym w chwale Twojej na wieki. 

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Wieczny odpoczynek...

 

 PIĄTEK 3.

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew Twego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, którą obficie wylał na krzyżu, najbardziej ze swych świętych rąk i stóp, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, za którą jestem najbardziej obowiązany się modlić, abym nie był przyczyną powstrzymującą Cię od przyjęcia jej do Twej chwały. Wprowadź ją jak najprędzej do niebieskich radości, gdzie z Aniołami będzie Cię wielbić i błogosławić na wieki. Amen.

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Wieczny odpoczynek...

 

 

 SOBOTA 4

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew, która obficie wytrysnęła z boku Twego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, w obecności Jego Niepokalanej Matki, co sprawiło Jej wielki ból, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która najbardziej czciła Niepokalaną Dziewicą Maryję, aby mogła jak najprędzej wejść do Twojej chwały i wielbić Cię razem z Nią przez wszystkie wieki. Amen.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Wieczny odpoczynek...

 

NIEDZIELA 5

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew, którą Twój Boski Syn, Jezus Chrystus, wylał za nas w Ogrójcu, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która jest najbardziej ze wszystkich opuszczona. Przyjmij ją do Twojej chwały, gdzie będzie mogła wielbić Cię i chwalić na wieki. Amen.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Wieczny odpoczynek...

 

PONIEDZIAŁEK 6

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew, którą Boski Twój Syn, Jezus Chrystus, wylał za nas podczas okrutnego biczowania, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która jest już najbliższa wejścia do Twojej chwały, aby jak najprędzej mogła Cię wielbić i błogosławić na wieki. Amen.

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Wieczny odpoczynek...

 

WTOREK 7

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew, którą Boski Twój Syn, Jezus Chrystus, wylał za nas podczas bolesnego ukoronowania cierniem, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która najbardziej potrzebuje naszych modlitw, aby jak najprędzej mogła być uwolniona i mogła wielbić Twój Majestat i błogosławić Cię na wieki. Amen.

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...
Wieczny odpoczynek...

 

ŚRODA 8

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew Syna Twego Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, którą wylał na ulicach Jerozolimy dźwigając krzyż na swych świętych ramionach, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która w Twych oczach jest najbogatsza w zasługi, aby, przybywszy jak najprędzej do nieba, mogła w chwale, do której jest przeznaczona, głosić Twoją chwałę i błogosławić Cię na wieki. Amen.

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Wieczny odpoczynek...

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2023

Nowenna za dusze czyśćcowe.

 Sztafeta za dusze czyśćcowe zostanie odprawiona w dniach 24.11- 03.12.2023 r. przez ks. Michała Świąteckiego z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Orzechowie.

26.11.2023

Nowenna za dusze czyśćcowe.

Sztafeta za dusze czyśćcowe zostanie odprawiona w dniach 26.11 - 05.12.2023 r. przez ks. Wojciecha Stasiewicza wikariusza parafii katedralnej w Charkowie w Ukrainie

27.11.2023

Nowenna za dusze czyśćcowe.

Sztafeta za dusze czyśćcowe zostanie odprawiona w dniach 27.11. - 06.12.2023 r. przez ks. Józefa Parfianowicza SAC posługującego w Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Świata w Żłobinie ( Białoruś).

27.11.2023

Nowenna za dusze czyśćcowe.

Sztafeta za dusze czyśćcowe zostanie odprawiona w dniach 27.11 - 06.12.2023 r. przez ks. Józefa Hałabisa z Parafii Matki Bożej Księżomierskiej w Ksieżomierzu Kolonia. Diecezja Lubelska.

30.11.2023

Nowenna za dusze czyśćcowe.

Sztafeta za dusze czyśćcowe zostanie odprawiona w dniach 30 - 09.12.2023 r. przez ks. Pawła Dąbrowskiego z Parafii św. Jakuba Apostoła w Ostrowitem.

06.12.2023

Nowenna za dusze czyśćcowe.

Sztafeta za dusze czyśćcowe zostanie odprawiona w dniach 06.12 - 15.12.2023 r. przez ks. Wojciecha Różyka z Parafii Matki Bożej Anielskiej w Starościnie.