Adoracja NS 29.11.20


Nasza Wspólnota Pielgrzymkowa Śladami MARYI rozpoczęła Adwent od nocnej modlitwy różańcowej przed Najświętszym Sakramentem.
Spotkaliśmy się w szerokim gronie w kaplicy adoracyjnej kościoła pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie. W rozsądnych godzinach, od 4:00 do 6:00. Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę.
I niedzielą adwentu rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny i okres adwentu, który jest czasem pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa.❤️
Teologicznie czas ten wyraża oczekiwanie Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa.
W pierwszym okresie do 16 grudnia akcent położony jest na Paruzję, czyli ostateczne przyjście Chrystusa na końcu świata. Natomiast od 17 grudnia przygotowujemy się do Uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez które Bóg wypełnia wszystkie obietnice złożone w historii. Amen.